Umeås cykeljunta

Om föreningen

Umeås cykeljunta är en ideell cykellagarförening som bildades i februari 2016. Vi vill göra det enkelt och billigt för alla att hålla sina cyklar i gott skick, genom att hjälpas åt och lära av varandra. Det är en slags allmännytta – något som är bra för samhället som helhet.

Så här står det i föreningens stadgar:

Föreningens syfte är att skapa öppna och avgiftsfria mötesplatser för cykelmekande där allmänheten kan lära sig att underhålla och reparera sina cyklar och få tillgång till dom redskap som krävs.

Vi är många som cyklar i Umeå. Och vi är lika många som någon gång ibland får problem med cykeln. Om vi gör gemensam sak så slipper vi känna oss hjälplösa när det händer. Ens enskilda utsatthet kan vändas till en gemensam sak; något vi möter tillsammans. Självständighet genom gemenskap. Vi kan hjälpas åt och lära av varandra. Vi kan bygga upp gemensamma resurser, allmänningar, som finns tillgängliga när vi behöver dem. Vi kan göra det enkelt och roligt. Det är vad vi försöker göra!

Verksamheter

Vi håller cykeljuntor och har en egen cykelverkstad. Allt vi gör, gör vi ideellt.

Medlemskap

Cykeljuntan är en medlemsstyrd organisation. Det betyder att det är vi medlemmar som bestämmer. Om du är intresserad av att vara med och stötta och/eller driva föreningens verksamheter, så kan du också bli medlem. Medlemskap är dock aldrig något krav för att få delta på juntorna.

Styrelse

Föreningens styrelse ansvarar för föreningens administration och utveckling på uppdrag av medlemmarna. Medlemmarna utser årligen de personer som ska sitta som ledamöter i styrelsen.

I styrelsen för 2022 sitter Emil Myrsell, Petter Danielsson och Johan Granberg.

Innehållet uppdaterades senast den 3 december 2022